TJÄNSTER

Första steget till förändring är medvetenhet.

Jag arbetar med Human Awareness  att öka medvetenheten om dig själv - dina tankar känslor och behov som en del i att stärka ditt Inre ledarskap.


Coaching skapar medvetenhet.

Det innebär i korthet att utforska individers eller gruppers behov, drivkraft och motivation, att identifiera mentala (tankar och känslor - begränsande övertygelser) som hindrar en förändring och sedan steg för steg få individen eller gruppen att själv ta sig mot målet, att må och prestera bättre. Metoderna är i princip de samma oavsett om du blir coachad privat, i yrkesrollen eller i grupp.


GROW är en modell jag använder för den processen.

Genom kraftfulla frågor och övningar kommer du till insikter, hittar egna färdigheter och ser fler möjligheter och alternativ. Vi utforskar dina mål, hur din verklighet ser ut i nuläget, olika möjligheter och lösningar, sedan sätter vi upp delmål för hur du steg för steg ska ta dig mot målet och behålla drivkraften. 

COACHING 

Personligt anpassat efter dina behov

FÖRETAG

Människor som mår bra, jobbar bra!

Genom att erbjuda coaching eller samtalsstöd för dina enskilda medarbetare, chefer eller hela ditt team kan du snabbare hantera utmaningar och konflikter, hitta lösningar och undvika sjukskrivningar. Ibland är även samtal och stöd för rehabilitering eller krishantering nödvändig!


I arbetet med arbetsgrupper fokuserar vi på vad som skapar välmående arbetsgrupper.

I den processen är det hjälpsamt att öka medvetenheten om hur vi kommunicerar med oss själva och varandra. Det kan vi göra med hjälp av Non Violent Communication (NVC), även kallat Empatisk kommunikation eller Giraffspråket. FIRO-modellen är ett annat hjälpsamt verktyg för att öka förståelsen för grupprocessen - från jag till vi.


Medarbetarna är arbetsplatsens största arbetsmiljöfaktor. Hur medarbetaren mår påverkar hela organisationen och dess resultat. Chefers kunskap i förebyggande hälsoarbete och vad människor och grupper behöver för att klara ett långsiktigt och hållbart arbetsliv har stor betydelse. Människor som mår bra blir mer kreativa, motiverade och engagerade och ditt företag blir mer effektivt och lönsamt. 


Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är förebyggande arbete för hållbar hälsa, gott ledarskap, välmående och kreativa medarbetare och grupper. Trots förebyggande arbete kan det uppstå konflikter och samarbetssvårigheter. Dina medarbetare kan ändå uppleva en överbelastande och stressig arbetssituation eller ha svårt att få livspusslet att gå ihop.

Företagshälsa är en lönsam investering!

PRIVATPERSONER 

Utveckla och stärk ditt Inre ledarskap

   Finns det saker du skulle vilja var annorlunda?

   Hur ser din livssituation ut idag?

   Vad behöver du?


 • Förändring i livet?
 • Förbättra din hälsa och ditt mående?
 • Mer balans i tillvaron?
 • Stöd i återhämtning och stresshantering ?
 • Byta karriär?
 • Förbättra dina relationer med nära och kära, vänner eller kollegor?
 • Stöd i hur du ska få ihop livspusslet?
 • Något annat?


 Vet du kanske inte vad du vill eller var du ska börja ?


Vi tar reda på det tillsammans!

SÅ GÅR DET TILL

Vi börjar med en 20 minuters kostnadsfri konsultation online och stämmer av din situation och möjligt upplägg.

FÖRETAG

 • Individuella samtal 60 min - online eller hos er på plats
 • Handledning av arbetsgrupper - hos er på plats eller anvisad konferenslokal


Tjänsterna köps per timme eller som paket.

PRIVAT

 • Samtal 60 min
 • Samtal 30 min 
 • Samtal online 

KOMMANDE EVENT

F n inga kommande event